Week 8: Design & Development Prototype “Alpha”

De feedback van vorige week is verwerkt in nieuwe schetsen van zowel de processen als de interface. De aanpassingen aan het data platform zijn ook doorgevoerd.

We hebben de cyclus waar een meelworm door heen gaat in kaart gebracht. Elke fase bevat zijn eigen acties. Die nemen we op in een slim takenpakket. Een kweker zou daarmee inzicht krijgen in zijn beoogde acties.

Acties die we nu herkennen zijn:

  • Clean
  • Feed
  • Select
  • Place
  • Harvest

De fasen van de meelworm zijn:

  • Larva (mealworm)
  • Pupas
  • Beetles
  • Eggs

Op basis hiervan hebben we een eerste proces ontworpen. Dat gaan we de aankomende tijd testen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt