Week 6: Sensors & LoRa

We hebben kevertjes!

Een groot aantal popjes zijn al ontpopt. We meten nu met een Sigfox-kit de temperatuur en luchtvochtigheid. Dat gaat vervangen worden door een LoRa-Arduino board waarin we meerdere bakken kunnen meten. Per bak meten we dan temperatuur en luchtvochtigheid, en per kast regelen we de temperatuur.

Daarnaast is het proces van kweken in kaart gebracht. Dit is uitgewerkt in een lijst van microtasks die in de vier fasen van de meelwormen cyclus voorkomen. Dat gaan we de komende tijd testen en uitbreiden.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt