Week 5: paper prototype

De meelwormen leven nog! 🙂
De kweekbak is de afgelopen week voorzien van een Sigfox sensor kit. We meten temperatuur en luchtvochtigheid en sturen die eenmaal per uur naar een server. We richten ons nu op het slim maken van de kweekbak en willen de bak ook voorzien van een warmtepaneel en ventilatoren. Zodoende kan een kweek van dag 1 tot aan het harvest-en gemonitord worden. Met deze data kunnen we de bak voorzien van een optimale temperatuur en luchtvochtigheid. Uiteindelijk kan de berg aan data helpen bij het optimaliseren van het gehele proces.

We hebben Thomas ontmoet. Hij heeft in het verleden meelwormen gekweekt en weet exact wat er nodig is om dit op te zetten. Hij zal ons de komende weken ondersteunen bij het kweken van de eerste batch aan meelwormen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt