Week 4: defining and designing the paper prototype

We hebben meelwormen gekocht! Ook een potje gedroogde meelwormen. Dat smaakt prima!

De Skype call met prof. Dr. Van Huis van de WUR heeft meer inzicht gegeven in de mogelijkheden en barrières bij het kweken van insecten. Tropen zijn ideale condities (geen winter, hoge temp) mede daardoor hoge concentratie insecten. Echter waar de grootste uitdaging ligt is het overtuigen van de consument. Idealiter zouden restaurants de insecten in hun gerechten moeten gebruiken. Als dat zou gebeuren, meldt de professor daarbij wel dat het van belang is de consument altijd te wijzen op het feit dat er insecten gebruikt worden. We hebben hier een aantal ideeën bij, maar gaan hier na de prototype ontwikkeling verder mee aan de slag.

De meelwormen gaan we deze week in kweekbakken plaatsen. Die zullen de basis vormen van het kweekproces. De volgende stap is de bakken in een rek of in een gecontroleerde kast te plaatsen. Hier zullen we dan meet en regel technologie in plaatsen. We hopen deze week een eerste test te kunnen doen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt